Belangenvereniging Wekerom

Over ons

Belangenvereniging Wekerom stelt zich als doel de belangen te behartigen van alle inwoners van Wekerom in de breedste zin van het woord. Zo wil de vereniging de leefbaarheid en het welzijn van alle bewoners van het dorp bevorderen. De belangenvereniging treedt ook op als schakel tussen de bewoners en het gemeentebestuur, de provincie en andere organisaties. Ook ondersteunen wij zoveel mogelijk initiatieven van werkgroepen en bewoners. Van de Belangenvereniging kunt u uiteraard lid worden. Daarnaast houden wij jaarlijks een ledenvergadering en proberen wij u ook via deze site zoveel mogelijk te informeren.

Agenda items

Nieuwsberichten

Wekerom Oost

Onlangs heeft u in diverse kranten de laatste stand van zaken kunnen lezen over Wekerom Oost. Ook als zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief. De tekst uit de nieuwsbrief vindt u hieronder. We houden contact met de gemeente over de voortgang, maar ook over de...

De beste wensen namens het bestuur

De beste wensen namens het bestuur

Het bestuur van Belangenvereniging Wekerom wenst u alle goeds voor 2023. We hopen dat we veel voor het dorp mogen betekenen en dat we in goede samenwerking met de gemeente verdere stappen maken met alle lopende en eventuele...