Verkeer & Inrichting

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda binnen de gemeente Ede. Ook in het buitengebied wordt vaak te hard gereden. Ook alcohol in het verkeer is een groot probleem. Er zijn vele (ernstige) ongelukken.
De Belangenvereniging ziet graag dat op termijn de Edeseweg wordt heringericht zodat deze veiliger wordt. De weg nodigt nu nog teveel uit voor te hard rijden Meer hierover leest u hieronder bij Inrichting Dorp/Edeseweg.

Overal in het buitengebied wordt te hard gereden. De bewoners van de Edeseweg (60 km zone) geven aan dat de situatie erg onveilig is door hard rijden en inhaalacties. Veilig Verkeerd Nederland is er bij betrokken en heeft advies gegeven voor maatregelen die de snelheid moeten verlagen. De gemeente is er uiteraard bij betrokken en er zijn gesprekken met bewoners, gemeente en de belangenvereniging geweest om te kijken wat nodig is om de weg veiliger te maken.

Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan. Zo zijn er 2 plateaus geplaatst aan de Edeseweg. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Belt.

Ook bewoners van de Lage Valkseweg en Otterloseweg geven aan dat er te vaak te hard wordt gereden. Een ander belangrijk punt is de uitrit vanuit Dirkjeserf en de aansluiting op de Lage Valkseweg. Ook hierover blijven wij in gesprek.

Inrichting dorp / Edeseweg

De bomen aan de Edeseweg zorgen al jaren voor veel overlast. Daarnaast blijft de snelheid van het verkeer op de Edeseweg regelmatig te hoog. Al heeft de optische versmalling ter hoogte van het dorpsplein voor wat verbetering gezorgd. Een aantal jaar geleden heeft De Belangenvereniging samen met enkele bewoners handtekeningen verzameld voor de bomenkap en het aanpakken van de Edeseweg. Deze handtekeningen zijn aangeboden bij de gemeente.

De Belangenvereniging heeft een tekening laten maken voor een nieuwe inrichting van de weg. Rekening houdend met de verkeersveiligheid en met  de overlast van de bomen. De gemeente heeft vervolgens een projectleider toegewezen om samen met ons te kijken naar de mogelijkheden. Bij het opstellen van de nieuwe begroting van de gemeente is een aanzienlijk budget toegekend om de mogelijke opties uit te werken en met een realistisch plan te komen. Er is een bureau ingeschakeld door de gemeente Ede en die zijn bezig met een ontwerp.  We hopen dat we op zeer korte termijn (nog voor zomer 2024) met meer informatie kunnen komen.