Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda binnen de gemeente Ede. Ook in het buitengebied wordt vaak te hard gereden. Ook alcohol en rijden is een groot probleem.
De Belangenvereniging ziet graag dat op termijn de Edeseweg wordt heringericht zodat deze veiliger wordt. De weg nodigt nu nog teveel uit voor te hard rijden. Omdat we ook graag willen dat de overlast gevende Lindebomen worden vervangen zou het mooi zijn om met een nieuw, veilig plan te komen voor de hele dorpsweg.

Overal in het buitengebied wordt te hard gereden. De bewoners van de Edeseweg (60 km zone) geven aan dat de situatie erg onveilig is door hard rijden en inhaalacties. Veilig Verkeerd Nederland is er bij betrokken en heeft advies gegeven voor maatregelen die de snelheid moeten verlagen. De gemeente is er uiteraard bij betrokken en er zijn gesprekken met bewoners, gemeente en de belangenvereniging geweest om te kijken wat nodig is om de weg veiliger te maken.

Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan. Zo zijn er 2 plateaus geplaatst aan de Edeseweg. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Belt.

Ook bewoners van de Lage Valkseweg en Otterloseweg geven aan dat er te vaak te hard wordt gereden. Ook hierover blijven wij met de gemeente in gesprek.

Inrichting dorp

De inrichting rondom het dorpsplein is inmiddels afgerond. Ook de hoogte van het plein is goedgekeurd.

De Evekinkweg is aangepast en alle werkzaamheden zijn afgerond.

De drempels op de Meulunterseweg zorgden voor problemen en daarover zijn gesprekken met de gemeente geweest. De wethouder is een keer meegereden in een van de vrachtwagens van de coöperatie. Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan.

De bomen aan de Edeseweg zorgen voor veel overlast. Daarnaast blijft de snelheid van het verkeer op de Edeseweg regelmatig hoog. Al heeft de optische versmalling ter hoogte van het dorpsplein voor wat verbetering gezorgd. Dit blijft een aandachtspunt en is ook gemeld bij de wijkagent. De Belangenvereniging heeft samen met enkele bewoners handtekeningen verzameld voor de bomenkap en het aanpakken van de Edeseweg. Deze handtekeningen zijn aangeboden bij de gemeente.

De Belangenvereniging heeft een tekening laten maken voor een aangepaste weg en deze is aangeboden aan de gemeente. De gesprekken hierover lopen. Zodra er meer duidelijkheid is willen we eerst een informatieavond houden met de bewoners.

In het buitengebied is de belijning vaak slecht. Bijvoorbeeld op de Roekelseweg. We hebben dit aangegeven bij de gemeente maar zij geven aan dat belijning op dit soort wegen niet verplicht is. Toch willen we veilige wegen. Dit punt blijft op de agenda en we blijven hierover vragen stellen.