Geschiedenis

Geschiedenis Belangenvereniging Wekerom

De belangenvereniging is opgericht op 1 juni 1928. Destijds onder de naam Buurtvereniging Wekerom, de Valk en Overwoud. Na vier jaar veranderde dit en richtte men zich uitsluitend op Wekerom.

De aanleiding van de oprichting was een initatief van een aantal bewoners om een brief te schrijven naar de gemeenteraad van Ede over de oprichting van een rijwielpad. Een pad tussen de Openbare school De Valk en Wekerom.

Zestig bewoners ondertekenden deze brief en tot veler verbazing werd het verzoek binnen twee maanden ingewilligd. Het besef dat met een gezamenlijke aanpak wat te bereiken viel leidde tot de oprichting van de belangenvereniging. De eerste voorzittter was J.G. Schreuder met H. Hegeman als secretaris.

De eerste jaren richtte men zich onder andere op het verbeteren van wegen en fietspaden en straatverlichting. Enkele voorbeelden zijn het stofvrij maken van de weg door het dorp vanaf de Viersprong tot de Sintelweg (nu Roekelseweg) en het verbeteren van de Koperensteeg die regelmatig onder water stond.

Veel verbeteringen in het dorp zijn gerealiseerd door een samenwerking van de gemeente mét de bewoners van Wekerom. De bewoners werkten vaak geheel belangeloos mee en ook was er wel eens sprake van een financiele bijdrage van omwonenden. Zo ook in het voorbeeld van de Koperensteeg.

De Belangenvereniging is in al die jaren betrokken geweest bij de vele veranderingen die in het dorp hebben plaatsgevonden zoals de oprichting van een eigen school, het bevorderen van de woningbouw, het verenigingsleven en het organiseren van nationale feestdagen. Zo werd er op 1 februari 1938 een groot feest gehouden ter ere van de geboorte van prinses Beatrix. Het hele dorp werd versierd en ondanks het winterse weer werd en ’s avonds een lampionnenoptocht gehouden die eindigde met een vreugdevuur bij de betonfabriek.

In de oorlogsjaren was het lastig om de contacten te onderhouden met overheid en gemeente. Na de oorlog pakte men echter gelijk de draad weer op en op 15 februari 1947 werd een geheel nieuw bestuur gekozen met de heer L. Lenderink als voorzitter.

In de daarop volgende jaren zijn er vele veranderingen en vooral verbeteringen geweest in het dorp. Enkele hoogtepunten zijn de oprichting van het Groene Kruis gebouw in 1953, de komst van een eigen huisartsenpraktijk in in 1975 (dokter Van de Berg), het aanleggen van het fietspad tussen de Driesprong en Wekerom en de woningbouw aan de Ring en de Evekinkweg.

Ook de laatste jaren is de Belangenvereniging nauw betrokken geweest bij allerlei zaken. Enkele voorbeelden zijn de aanleg van Dirksjeserf, de nieuwe inrichting van het Dorpsplein en bedrijventerein Het Laar.

In mei 1988 bestond de Belangenvereniging Wekerom 60 jaar. Ter ere daarvan is destijds een jubileumboekje uitgegeven. Een boekje vol informatie over het verleden van de Belangenvereniging en het dorp. Op deze site kunt u dit boekje inzien.