Buurttuin Dorpsplein (Ede Doet)

Een aantal bewoners rondom het Dorpsplein heeft het plan opgevat om van het stuk gras
tussen het Kulturhus en de School met de Bijbel een buurttuin te maken. Momenteel ligt dit
deel er troosteloos bij met kapot gereden gras en twee scheve lantaarnpalen. We vinden het
leuk om hiermee aan de slag te gaan en het plein een mooier en fleuriger aanzien te geven.
Het is goed voor de biodiversiteit (bijen, vlinders, andere insecten en vogels) en het zorgt voor verbinding in de buurt het het dorp.
De bedoeling is, dat er begonnen wordt met het planten van een beukenhaag rondom het grasveld.
Daarnaast is er de wens om dit najaar een aantal (fruit)boompjes planten en wat
bessenstruiken te planten. En een picknickbank te plaatsen.
De komende jaren kan er uitgebreid worden met moestuinbakken en plukbloemen. Een deel van de
tuin richten wordt ingericht met insect- en vogelvriendelijke planten en heesters. Te denken valt ook
aan een insectenhotel, stekjes- en zadenbieb, e.d.
Het uitdenken van de plannen staat nog geheel in de kinderschoenen. Dus heeft u leuke
ideeën voor de tuin, geef ze dan door.

Voor de financiering zijn er ook Ededoet bonnen nodig. U kunt deze zelf activeren, inleveren bij de school of bij De Houtwal 2, Dorpsplein 29 of Evekinkweg 1B.

Er worden nog mensen gezocht voor:
– De kartrekkersrol: organiseren en uitdenken van plannen; momenteel zijn we met zijn
vieren, maar er kunnen er nog meer bij.
– Aanleg van de tuin, onderhoud en hand- en spandiensten; ook hiervoor hebben zich
meer dan tien mensen aangemeld en kunnen er nog meer bij.
– Zorgen voor koffie en thee met wat lekkers bij maandelijks tuinonderhoud.

U kunt uw reactie mailen naar Marianne van Atten: atten52@gmail.com