Educatie, Zorg & Welzijn

Sporten in Wekerom

In Wekerom is het project Sport- en Beweegdorp in 2018 na twee jaar afgerond. Met dit project zijn SDS’55, Belangenvereniging Wekerom, Kulturhus, Huisartsenpraktijk Hollemans, Fysiotherapie Cora Stegman, SmdB Wekerom, Malkander en Sportservice Ede gezamenlijk aan de slag gegaan om sport- en beweegaanbod te gaan stimuleren in Wekerom. Door subsidie was er nu de mogelijkheid om verschillende beweeg- en sportgroepen op te zetten. Ook was er geld beschikbaar voor het opleiden van vrijwilligers en materiaal. Op 4 februari 2017 is de aftrap geweest met de fittest in het kulturhus. Inmiddels zijn er al verschillende activiteiten van start gegaan: volleybal, kickboksen, freerunning, wandelen en moutainbiken. 

Uiteraard kent Wekerom ook een grote, actieve voetbalvereniging SDS’55. Ook deze vereniging heeft een eigen site sds55.nl. De volleybalclub maakt ook onderdeel uit van SDS’55. 

Achter de school is in 2018 een trapveld gerealiseerd. Voor alle Wekerommers en in het bijzonder de schoolkinderen die er ook tijdens de pauze gebruik van kunnen maken. Een echte aanwinst voor de jeugd. In mei 2019 is er ook Sportbieb SAM geplaatst. Sport- en speluitleen voor kinderen. Met een pasje kunnen kinderen gebruik maken van het spelmateriaal op het trapveld. Ook de school kan hier gebruik van maken.

Het meeste recente project is het realiseren van een trimbaan rondom de wadi. In 2019 zijn 8 houten trimtoestellen en een trekvlot gerealiseerd. 

Dodenherdenking Monument

In 2017 is een nieuw ontwerp gemaakt voor het monument voor de dodenherdenking. Dit is in samenwerking gedaan met de SMDB. Leerlingen van de bovenbouw hebben tijdens een creatieve middag allerlei ideeën bedacht. Het nieuwe monument heeft in april 2017 een mooie plek gekregen bij het Kulturhus.

De organisatie van de dodenherdenking wordt jaarlijks gedaan door de Belangenvereniging, het Oranjecomite en de SMDB Wekerom.

Educatie, zorg en welzijn Jeugd

Belangenvereniging Wekerom heeft regelmatig contact met het wijkteam van de gemeente om problemen vroegtijdig te signaleren en te bespreken.
Voorlichting over met name alcohol en drugs is belangrijk.
In 2017 zijn er voorlichtingsavonden geweest. Een avond voor de jeugd van 14-15 jaar en een avond voor de ouders.
Deze zijn georganiseerd door Luuk Miedema van het wijkteam samen met de Belangenvereniging. In de toekomst willen we dit nogmaals gaan organiseren. Op dit moment loopt er een project Weerbaarheid meiden buitengebied. Een medewerker is aangetrokken door gemeente Ede en zij is actief bezig om contacten te leggen met de meiden in het buitengebied. Doel van het project is inzicht te krijgen in de problematiek en het ontwikkelen van een preventieve aanpak aanpak en het vroegtijdig signaleren van hulpvragen (en doorverwijzen). Meer informatie over het wijkteam en/of dit project vindt u hier