Leefomgeving & Veiligheid

Leefomgeving

Gebiedsagenda 

Dit najaar wordt een start gemaakt met het opstellen van de nieuwe gebiedsagenda voor 2023-2027. Meer informatie hierover staat op

https://www.ede.nl/meedoen-en-meepraten/samenwerken-aan-de-leefbaarheid-van-uw-woonomgeving

Omgevingsvisie

De belangenvereniging is ook betrokken bij de omgevingsvisie van de gemeente Ede. Welke visie hebben we voor ons dorp en onze omgeving in 2040. Woningbouw, circulaire landbouw, natuur, duurzame energie. Allemaal thema´s die terugkomen. Op de gemeentesite is heel veel informatie terug te vinden. Op deze site vindt u alle informatie terug op deze pagina

Omgevingswet en Omgevingsvisie | Gemeente Ede

Zwerfafval

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een aantal jaar geleden een project gestart in meerdere dorpen om burgerbrigades op te richten die eens in de zoveel tijd het zwerfafval in het dorp (buitengebied) opruimen. SLG stelt hiervoor materiaal beschikbaar en het doel is een zelfredzame burgerbrigade op te richten. In Wekerom hebben we een groep van ongeveer 7 vrijwilligers die op regelmatige basis afval opruimen in en vooral rondom het dorp. Aanmelden kan eenvoudig met een whatsappgroep. Als groep ga je samen aan de slag om je dorp en leefomgeving mooier te maken. Meer informatie volgt op korte termijn en voor vragen kunt u contact opnemen met Karin van den Top (kvdaa@hotmail.com of 06 201 35061

Transitievisie warmte Ede aardgasvrij

De gemeente Ede heeft als doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit is een een hele uitdaging. Als belangenvereniging wonen wij alle informatieavonden bij en bekijken hoe we dit voor Wekerom kunnen ondersteunen. Welke hulp kan de gemeente hierbij bieden bijvoorbeeld? En zijn er collectieve oplossingen mogelijk. Meer informatie vindt u op

Routekaart aardgasvrij Ede naar gemeenteraad | Gemeente Ede

Veiligheid

Wijkagent

Voor Wekerom en de andere dorpen uit het buitengebied is een speciale wijkagent. De functie wordt vervult door Jeroen Verhaaf. Hij is ook te volgen op instagram @wijkagent_ede_buitengebied

Whatsapp groepen

Wekerom heeft ook twee speciale whatsapp groepen. Dit is een burgerinitiatief en wordt gebruikt om verdachte situaties te melden aan elkaar. Dit staat los van de 112 melding. Wanneer u iets verdachts ziet belt u 112 en kunt u daarna de whatsapp groep informeren.

Laat weten dat u 112 gebeld heeft om veelvuldige meldingen te voorkomen. Gebruik de whatsapp groep alleen voor het melden van verdachte situaties en niet voor privé berichten. De gemeente is aan het kijken of er borden geplaatst kunnen worden bij de toegangswegen (zoals in Harskamp).

Wanneer u verbeterpunten of klachten heeft met betrekking tot uw leefomgeving kunt u uiteraard de Belangenvereniging benaderen om u te helpen.