Leefomgeving & Veiligheid

Leefomgeving

Veiligheid

Wijkagent

Voor Wekerom en de andere dorpen uit het buitengebied is een speciale wijkagent. De functie wordt vervult door Jeroen Verhaaf. Hij is ook te volgen op instagram @wijkagent_ede_buitengebied

Whatsapp groepen

Wekerom heeft ook twee speciale whatsapp groepen. Dit is een burgerinitiatief en wordt gebruikt om verdachte situaties te melden aan elkaar. Dit staat los van de 112 melding. Wanneer u iets verdachts ziet belt u 112 en kunt u daarna de whatsapp groep informeren.

Laat weten dat u 112 gebeld heeft om veelvuldige meldingen te voorkomen. Gebruik de whatsapp groep alleen voor het melden van verdachte situaties en niet voor privé berichten. De gemeente is aan het kijken of er borden geplaatst kunnen worden bij de toegangswegen (zoals in Harskamp).

Wanneer u verbeterpunten of klachten heeft met betrekking tot uw leefomgeving kunt u uiteraard de Belangenvereniging benaderen om u te helpen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid en leefomgeving zijn belangrijke thema’s. Om dit te kunnen moniteren zijn er de wijkteams en worden er enquetes gehouden onder inwoners waarbij om input gevraagd wordt. Elke vier jaar wordt een gebiedsagenda opgesteld. Daarin staat wat de belangrijkste thema’s zijn die opgepakt moeten worden en welke doelen er gesteld worden om de leefbaarheid te verbeteren. 

Voor de periode 2023-2027 is een nieuwe gebiedsagenda opgesteld. Deze is terug te vinden op deze site van de gemeente

https://www.ede.nl/meedoen-en-meepraten/wijkteams

Leefomgeving

Klachten over je leefomgeving kun je melden via de site van de gemeente Ede

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/melding-of-klacht-openbare-ruimte

 

Ook hebben we in Wekerom een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfvuil opruimt. Deze groep heet Wekerom Schoon. 

Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meldt u hiervoor aan bij de Belangenvereniging dan wordt u toegevoegd aan de Whatsapp groep.