Wekerom Oost

Inmiddels heeft u in de krant en in ons bericht in de Viersprong kunnen lezen wat de huidige stand van zaken is rondom Wekerom Oost. Hier ziet u de tekst uit de laatste nieuwsbrief. Als belangenvereniging houden we u op de hoogte als er meer nieuws is. We vinden woningbouw belangrijk en hopen dat er snel gestart kan worden. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente het op een correcte manier oplost met het loonbedrijf. Daarnaast houden we een vinger aan de pols als het gaat om bijvoorbeeld het bouwverkeer. We willen dat dit niet via het Dorpsplein zal gaan maar bijvoorbeeld via de Otterloseweg.

De gemeente hoopt in september 2023 een voorlichtingsavond te kunnen geven en dan ook zo spoedig mogelijk te kunnen starten met de verkoop van de eerste fase.

 

Uitspraak Raad van State
De rechter heeft op maandag 27 februari 2023 besloten dat  gestart kan worden met de voorbereidingen van de woningbouw in WekeromOost. De rechter heeft vastgesteld dat het planproces en de onderliggende stukken akkoord zijn en daarmee onherroepelijk zijn vastgesteld.Wat ging hieraan vooraf?Op 6 oktober 2022 keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor WekeromOost goed. Met dit positieve besluit heeft het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 20 oktober 2022 voor 6 weken ter inzage gelegen. Op 1 december 2022 verliep de beroepstermijn en bleek dat er beroep was aangetekend. Als iemand beroep aantekent tegen een beslissing van een overheidsorganisatie, moet er worden gewacht op een beslissing van de overheidsorganisatie of op de uitspraak van de rechter.
 
Hoe nu verder?
Bouwrijp makenWe gaan eerst beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Het riool wordt dan aangelegd en er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn al voorbereidingen getroffen. Afhankelijk van bijzondere (weers)omstandigheden, is het bouwrijp maken naar verwachting in december 2023 afgerond.Verkoop en start bouw woningenNa het bouwrijp maken kan ontwikkelaar De Bunte aan de slag met het bouwen van de woningen van de eerste fase. En wij als gemeente zullen dan aansluitend gefaseerd woonrijp maken.Voor meer informatie over ontwikkelaar de Bunte bezoekt u hun website. Informatie over de omgevingsvergunningaanvraag en de verkoop van de eerste fase volgt op een later moment.