Wekerom Oost

Wekerom Oost

Update Wekerom Oost
Al eerder berichtten wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot de woningbouw in Wekerom Oost. De laatste woningen op Dirjeserf worden bijna gebouwd. Uit onderzoek is gebleken dat er nog een forse woningbehoefte is in Wekerom. In de eerdere plannen werd uitgegaan van de bouw van circa 50 woningen in Oost. Gekeken wordt nu naar de mogelijkheden van extra woningbouw richting het noorden waardoor er ruimte komt voor circa 88 woningen in diverse prijsklassen. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten om de plannen voor woningbouwontwikkeling in Wekerom Oost verder uit te breiden. De gemeenteraad is hierover middels een brief geïnformeerd. Belangenvereniging Wekerom wil uiteraard graag zoveel mogelijk betrokken blijven en houdt een vinger aan de pols. Zo vinden wij het belangrijk dat het proces vlot verloopt gezien de woningbehoefte. Daarnaast vinden wij een goede ontsluitingsweg belangrijk (ontlasten druk Dorpsplein). Ook de uitstraling van de wijk met ruimte voor groen en voldoende parkeergelegenheid is een aandachtspunt. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is delen wij die met u. Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor vragen. Bijvoorbeeld via de mail belangenverenigingwekerom@gmail.com.