Wekerom Oost

Onlangs heeft u in diverse kranten de laatste stand van zaken kunnen lezen over Wekerom Oost. Ook als zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief. De tekst uit de nieuwsbrief vindt u hieronder.

We houden contact met de gemeente over de voortgang, maar ook over de correcte afhandeling met het loonbedrijf en o.a de toegang voor het bouwverkeer (niet via Dorpsplein).

 

Uitspraak Raad van State
De rechter heeft op maandag 27 februari 2023 besloten dat  gestart kan worden met de voorbereidingen van de woningbouw in WekeromOost. De rechter heeft vastgesteld dat het planproces en de onderliggende stukken akkoord zijn en daarmee onherroepelijk zijn vastgesteld.Wat ging hieraan vooraf?Op 6 oktober 2022 keurde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor WekeromOost goed. Met dit positieve besluit heeft het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 20 oktober 2022 voor 6 weken ter inzage gelegen. Op 1 december 2022 verliep de beroepstermijn en bleek dat er beroep was aangetekend. Als iemand beroep aantekent tegen een beslissing van een overheidsorganisatie, moet er worden gewacht op een beslissing van de overheidsorganisatie of op de uitspraak van de rechter.
Hoe nu verder?
Bouwrijp makenWe gaan eerst beginnen met het bouwrijp maken van de grond. Het riool wordt dan aangelegd en er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn al voorbereidingen getroffen. Afhankelijk van bijzondere (weers)omstandigheden, is het bouwrijp maken naar verwachting in december 2023 afgerond.Verkoop en start bouw woningenNa het bouwrijp maken kan ontwikkelaar De Bunte aan de slag met het bouwen van de woningen van de eerste fase. En wij als gemeente zullen dan aansluitend gefaseerd woonrijp maken.Voor meer informatie over ontwikkelaar de Bunte bezoekt u hun website. Informatie over de omgevingsvergunningaanvraag en de verkoop van de eerste fase volgt op een later moment.