Wekerom Oost

Wekerom Oost

Ontwikkelingen Wekerom Oost

25 september jl is in ons eigen Kulturhus in Wekerom de start geweest van het bouwproject Wekerom Oost. Van de gemeente waren de projectleider en de verschillende disciplines aanwezig en daarnaast waren ook o.a. de projectontwikkelaars en drie bestuursleden van de Belangenvereniging uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst was om op grote lijnen helder te krijgen waar behoefte aan is en welk beeld we hebben bij een nieuw te bouwen wijk in Wekerom Oost.

Belangrijke thema’s die steeds terugkeerden waren groen (verbinding met de natuur), verschillende soorten huizen voor meerdere doelgroepen, veiligheid, ruimte voor recreatie (wandelaars en speellocatie kinderen).

Zo is er gesproken over starterswoningen met ruimte voor eigen initatief, tweekappers en seniorenwoningen. Voldoende parkeergelegenheid, veel groen in de wijk en de verbinding met de omgeving (vijver, beekpad) en een speelplek voor kinderen (behoud trapveld). Maar ook over de ontsluitingsweg, zo vinden wij dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer de ontsluiting via het dorpsplein gaat. Ook is er gesproken over keuzes maken, als we overal rekening mee willen houden dan kom je automatisch ruimte te kort en welke zaken zijn dan het belangrijkste.

De gemeente gaat aan de slag met de nota van uitgangspunten en hopelijk valt er op korte termijn meer nieuws te vertellen. De daadwerkelijk bouw zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 gaan starten.

Vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact op met de Belangenvereniging.

sdr