Informatieavond Edeseweg 3 juli

3 juli a.s. organiseert de Gemeente Ede in samenwerking met de Belangenvereniging Wekerom een informatieavond over de herinrichting van de Edeseweg in Wekerom.

Waarom aan de slag met de Edeseweg?

De Belangenvereniging is sinds 2018 in gesprek met de Gemeente Ede voor het starten van een traject rondom de inrichting van de Edeseweg. In onze digitale nieuwsbrief #1 (2023), voorgaande edities van De Viersprong en onze jaar-vergaderingen hebben wij u hierover geïnformeerd. De Belangenvereniging heeft in voorgaande jaren bij de gemeente regelmatig aangegeven dat de huidige verkeerssituatie niet veilig is. Daarnaast is de Belangenvereniging al langer met de gemeente in gesprek over de bomen en de overlast die deze geven.

De gemeente heeft daarop besloten om aan de slag te gaan met de Edeseweg om deze veiliger, toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Vanuit de gemeente is daarom in 2023 geld gereserveerd voor diverse onderzoeken naar de Edeseweg, zoals verkeerstellingen. Als volgende stap hierop is vanuit de gemeente in 2024 een projectteam opgezet om tot een aanpak van de Edeseweg te komen.

Wat gaan we doen op de avond

Om de ontwikkelingen voor de Edeseweg verder toe te lichten wil de Gemeente Ede in samenwerking met de Belangenvereniging Wekerom op 3 juli 2024 een bewonersavond organiseren. De avond is allereerst bedoeld voor bewoners van de Edeseweg, maar ook andere bewoners zijn van harte welkom. Voor alle inwoners in Wekerom die regelmatig gebruik maken van de Edeseweg is dit namelijk een relevant onderwerp. Op deze bijeenkomst zullen er aantal ideeën voor het ontwerp worden toegelicht en willen we graag van u horen wat u belangrijk vindt bij de inrichting van de Edeseweg.

De avond op 3 juli zal starten om 19.30 in het Kulturhus, Dorpsplein 1 in Wekerom.