We gaan wat doen op zaterdagavond

Pubers en ouders in actie!

Wat doe je op zaterdagavond als je te oud bent om met je ouders samen televisie te kijken en te
jong bent om uit te gaan? Voor iedere generatie is dat een lastige vraag, zowel voor de jongeren als
voor hun ouders. Na verschillende gesprekken in de dorpen komen NuchterEde, Malkander en
Sportservice De Vallei met een passende oplossing.
Samen op pad
Luuk Miedema van NuchterEde, Gerrie Kelderman van Malkander en Emil Jacksteit van Sportservice
De Vallei denken aan activiteiten die zowel voor jongeren als voor hun ouders leuk zijn om te doen.
Samen op pad gaan en avonturen beleven, is de insteek. Activiteiten en gedachten kunnen hierbij
alle kanten op gaan, het belangrijkste is dat het past bij zowel de ouders als de pubers. Gerrie en Emil
staan ouders met raad en daad bij. Zo nodig is er een kleine financiële ondersteuning vanuit de
gemeente Ede.
Waarom samen?
Als je nog geen zestien bent, dan kan je heel veel dingen nog niet zelf regelen, dus hebben jongeren
daarbij hun ouders nodig. Aan de andere kant zien we bij deze leeftijd juist dat ouders die dit soort
zaken met hun kinderen ondernemen een betere band smeden voor de toekomst. Bovendien leren ze
de jongeren met wie hun kinderen omgaan ook een beetje kennen. En als je de juiste activiteiten
kiest is het voor de ouders nog leuk ook.
Wil een puber echt niks?
Voor zowel jongeren als ouders is het vaak de vraag “Wat te doen op zaterdagavond? “ Vaak weten
jongeren niet zo goed wat ze willen. Daarom zeggen ze vaak dat ze niks willen. Een beetje hangen op
een bank lijkt dan soms het hoogst haalbare. En op zich is dat logisch. Je bent als puber ineens geen
kind meer. Je bent je aan het richten op volwassenheid. Je lichaam ontwikkelt zich. Je brein
ontwikkelt zich. Maar welk gedrag daar precies bij hoort, dat moet je nog een beetje uitzoeken. De
kans is groot dat je dan iets doet dat in de ogen van anderen niet ‘chill’ is. Dus kies je voor veiligheid:
even niks doen. Een leuk aanbod, dat kennelijk zo ‘volwassen’ is dat zelfs je vader meedoet, kan dan
uitkomst bieden.
Kijken naar IJsland
In Nederland zien we momenteel veel problemen bij pubers. We kijken nu jaloers naar IJsland waar
die problemen met 80% zijn gedaald. Een belangrijk element van hun oplossing was: we zorgen dat er
iets te doen is voor jongeren op zaterdagavonden. Daarnaast bleek op IJsland de betrokkenheid van
ouders bij hun pubers belangrijk te zijn: aanwezig zijn en samen avonturen beleven. Dat gaat voor
veel ouders tegen hun gevoel in: jongeren zeggen immers dat ze liefst zonder hun ouders een beetje
hangen. Maar kennelijk blijkt op IJsland dat jongeren die in hun vrijetijd actief zijn en nieuwe dingen
ontdekken, meer plezier hebben en zich sneller ontwikkelen tot stabiele volwassenen.
Praktische aanpak
Het zou daarom prachtig zijn als we in de dorpen van de gemeente Ede op alle zaterdagavonden
leuke activiteiten hebben voor ouders en pubers. Maar dat is meteen wel een heel grote stap, we
beginnen dus klein in Harskamp, Wekerom en Otterlo. Om dat te realiseren nodigen we ouders uit
om op dinsdagavond 24 oktober met ons te bespreken hoe we dit praktisch gaan uitvoeren. We zijn
die avond om 19.00 uur te vinden in De Spil in Harskamp, Kulturhus in Wekerom en De Aanloop in
Otterlo.
Hopelijk tot dan,
Met vriendelijke groet,

Luuk Miedema

Gerrie Kelderman

Emil Jacksteitt