De beste wensen namens het bestuur

Het bestuur van Belangenvereniging Wekerom wenst u alle goeds voor 2023. We hopen dat we veel voor het dorp mogen betekenen en dat we in goede samenwerking met de gemeente verdere stappen maken met alle lopende en eventuele nieuwe projecten.

Hopelijk zien we u 3 januari bij de nieuwjaarsreceptie in het Kulturhus.

Bestuur Belangenvereniging Wekerom