Wethouder en pers bij officiële start Wekerom Schoon!

Wethouder en pers bij officiële start Wekerom Schoon!

Op 25 augustus heeft de officiële start plaatsgevonden van Wekerom Schoon. De wethouder en pers was hier bij aanwezig. Om 16.00 was er een inloop bij het Kulturhus en na een korte toespraak van o.a. wethouder Vreugdenhil en een fotomoment zijn een aantal deelnemers van start gegaan. De wethouder heeft ook een stuk van de route meegelopen en zo haar steentje bijgedragen. Ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland was hierbij aanwezig.

Tijdens de gelopen route (o.a. via de Koperensteeg en Vijfsprongweg) zijn weer verschillende zakken vuilnis opgehaald.