Voortgang Wekerom Oost

Voortgang Wekerom Oost

Onlangs zijn wij door de gemeente bijgepraat over de voortgang van Wekerom Oost. Eerder is al aangegeven dat de geplande informatieavond voor bewoners in juni niet door zou gaan.

Achter de schermen wordt hard gewerkt. Diverse onderzoeken en gesprekken lopen. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met de provincie over aansluiting op de Otterloseweg, rapporten mbt geluid en onderzoeken naar de groenstructuur en aansluiting riolering.

De gemeente wil graag een informatiebrief versturen in september omdat er daar meer duidelijkheid is over de planning en uitvoering. De verwachting is dat het bestemmingsplan in oktober ingediend kan worden. Ook is de wens om een bewonersavond te organiseren in diezelfde maand. De opgelopen vertraging wordt na verwachting grotendeels ingehaald omdat het aanvragen van de omgevingsvergunning kort op de aanvraag bestemmingsplan kan gaan lopen.

Inschrijven voor de informatiebrief kan op de site van de gemeente Ede Wekerom-Oost | Gemeente Ede