Ledenvergadering 22 maart

Ledenvergadering 22 maart

Donderdag 22 maart 2018 is er in het Kulturhus Wekerom de jaarvergadering van de Belangen Vereniging Wekerom, aanvang 19.30 uur.

Naast een aantal vaste punten die aan de orde komen, kijken we wat er zoal in 2017 heeft plaats gevonden en waar we ons in 2018 mee bezig houden.

Sprekers na de pauze zijn Gerrie Kelderman en Janny van Heumen van Malkander; (Ondersteuning op het gebied van mantelzorg, bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk, thuis en gezin, jongeren en senioren.)

Freek Aalbers: van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en

Roos de Keijzer: De dorpen doet.

Het beloofd een informatieve en interessante avond te worden voor diegene die wil weten wat er in ons dorp speelt en wat er gaat spelen.

Iedereen is van harte welkom. (ook niet leden)