Jaarlijkse ledenvergadering in beeld

Jaarlijkse ledenvergadering in beeld

De jaarvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. De zaal was goed gevuld en er waren interessante sprekers na de pauze. Zo heeft o.a. Malkander wat verteld over mantelzorgers en jeugdwerk, Stichting Landschapsbeheer Gelderland over Levend Landschap en heeft de gemeente informatie gegeven over dedorpendoet.nl.

Wilt u de notulen en het jaarverslag teruglezen dan kan dat hier

Wist u dat ook niet-leden van harte welkom zijn op onze vergadering? Er is, mede dankzij de inzet van de Belangenvereniging, de afgelopen jaren een hele nieuwe wijk ontstaan. We zouden het erg leuk vinden als de nieuwe bewoners op de jaarvergadering komen, lid worden (dit kan via de site)  of met nieuwe ideeën en verbeterpunten voor het dorp komen.