Gebiedsagenda Wekerom

Gebiedsagenda Wekerom

In september en oktober gaan de wijkteams op verschillende manieren in gesprek met bewoners en bewonersnetwerken. Dit is nodig voor het opstellen van de nieuwe gebiedsagenda. Hierin staan de nieuwe plannen op het gebied van leefbaarheid voor de aankomende 4 jaar.

Donderdag 29 sept 10-11 uur Kulturhus in Wekerom is Malkander aanwezig. Van harte welkom.

Ook kunt u online een vragenlijst invullen.

Meer informatie en de vragenlijst vindt u op

https://www.ede.nl/meedoen-en-meepraten/samenwerken-aan-de-leefbaarheid-van-uw-woonomgeving