Een sterk netwerk

 

 

Wat is DKK?

Circa 300 leden (dorpshuizen/kulturhusen en dorpsbelangenorganisaties) vormen samen de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (verder te noemen als DKK). Ons motto is ‘Kracht en initiatief van bewoners’ omdat al onze leden, voornamelijk met vrijwilligers, werken aan leefbare en levendige dorpen, wijken en buurtschappen. In dit sterke netwerk van enthousiaste mensen kunnen leden onderling inspiratie en kennis uitwisselen, elkaar vragen stellen en ervaringen delen. Gezamenlijk vormen de leden een krachtige stem namens wie de DKK op politiek en bestuurlijk niveau aandacht vraagt voor kleine kernen en het plattelandsbeleid.

Belangenbehartiging

De DKK is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties. Dit doen we lokaal maar ook provinciaal. Landelijk gebeurt dit via de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

Leefbaarheidsinitiatieven

Met allerlei projecten en initiatieven wordt de leefbaarheid versterkt. Leefbaarheid is
een breed begrip dat globaal in vier aspecten verdeeld kan worden:

  • Sociaal-culturele, de identiteit: taal en gebruiken, traditiesen evenementen die horen bij een plaats;
  • Sociaal-economische, ondernemerschap waardoor er reuring is, innovatiekracht en werkgelegenheid;
  • Ruimtelijke: de kwaliteit van straat en landschap, bereikbaarheid of de inrichting van een plein;
  • Organisatorisch-bestuurlijke: hiermee bedoelen we de rol van inwoners in leefbaarheidsprojecten, de relatie met allerlei instanties en organisaties en de positie van initiatiefnemers in dit netwerk.