De dorpen doet!

De dorpen doet!

Als het goed is heeft elk huishouden in Wekerom een waardecheque ontvangen van de gemeente Ede. Driemaal per jaar kunt u een bedrag van € 7,50 doneren aan een van de initiatieven die zijn ingediend door bewoners. We hopen dat u hier allemaal gebruik van maakt. Er staan vele mooie initatieven op de site van dedorpendoet.

Als Belangenvereniging zijn wij betrokken bij de initiatieven rondom de Wekeromse Wadi in Wekerom Oost achter de school. Wij hopen hier  een trapveld, skatebaan en trimbaan te realiseren alsmede een sportbieb waar kinderen allerlei buitenspeelgoed kunnen lenen.