De beste wensen voor 2021

De beste wensen voor 2021

Namens Belangenvereniging Wekerom de beste wensen voor 2021!  De Belangenvereniging heeft in 2020 ondanks alle beperkende maatregelen gelukkig toch bij elkaar kunnen komen. Al was het soms digitaal. In de Viersprong heeft u kunnen lezen waar we mee bezig zijn geweest.

In 2021 staat er weer genoeg op het programma. Zo houden we bijvoorbeeld een vinger aan de pols als het gaat om de nieuwbouw bij Wekerom Oost. We willen graag dat er jaarlijks toch voldoende woningen worden opgeleverd om aan de vraag te kunnen voldoen. Gefaseerd bouwen dus. Daarnaast blijven we de druk opvoeren als het gaat om de overlast die de bomen geven aan de Edeseweg en kijken we ook of deze veiliger kan. Verkeerssnelheid is en blijft een aandachtspunt. Ook in het buitengebied en de 60 km zones. Daarnaast zijn we betrokken bij de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Ede. We hopen in de loop van het voorjaar toch een ledenvergadering te kunnen houden om alles verder toe te lichten.

Belangenvereniging Wekerom is een platform voor het dorp. Wij horen dat ook graag uw mening en ondersteunen graag diverse bewonersinitiatieven en de lokale verenigingen indien er hulp nodig is. Wij hebben regelmatig contact met het wijkteam van gemeente Ede dus kunnen altijd meedenken en meehelpen.

Neemt u voor vragen gerust contact met ons op. U kunt een van de bestuursleden benaderen (zie hiervoor onze site) of mail naar belangenverenigingwekerom@gmail.com.