Bewonersavond Transitievisie warmte op 28 september

Bewonersavond Transitievisie warmte op 28 september

Op 6 april 2021 was de eerste gemeentebrede online bijeenkomst over de route naar een aardgasvrij gemeente Ede. We vertelden toen dat we aan de slag gingen met de Transitievisie Warmte. Dat is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer gemeente Ede steeds verder aardgasvrij wordt. Iedere gemeente in Nederland maakt dit jaar zo’n plan. Ook vroegen we de ruim 100 deelnemers naar hun mening over aardgasvrij wonen en presenteerden we mogelijke alternatieven voor aardgas. We hielden een online peiling en kregen veel vragen. Dat leverde waardevolle inzichten op.

 

Gemeente Ede en duurzaam adviesbureau Over Morgen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de conceptversie van Transitievisie Warmte. We hebben in kaart gebracht wat voor verschillende gebieden en type huizen het meest voor de hand liggende alternatief voor aardgas is. Daarnaast is bekeken welke stappen nodig zijn om aardgasvrij te worden en hoe we inwoners daarbij kunnen ondersteunen.

 

Uitnodiging tweede online bijeenkomst: 28 september

We zijn benieuwd naar uw mening voordat we het plan afronden. Daarom is er op 28 september een tweede online informatiebijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur. Dan presenteren we de uitkomsten van de vragenlijst onder inwoners en de voorgenomen route naar een aardgasvrij Ede.

 

Meld u aan voor de online bijeenkomst via www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij

 

Planning

Met de inzichten van iedereen die meedenkt ontwikkelen we de verdere route naar een aardgasvrij Ede. De resultaten van de twee informatiebijeenkomsten, de resultaten van de online vragenlijst en gesprekken met dorpsraden, wijkcomités en onze duurzame denktank nemen we mee als Participatieverslag in de concept Transitievisie Warmte. Het is aan de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte uiterlijk eind 2021 vast te stellen.