Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar in het Kulturhus. We vergaderen met een actiepuntenlijst en verdelen de actiepunten onder de bestuursleden. Een kort verslag van deze vergaderingen kunt u op deze pagina lezen. Wanneer hier vragen over zijn of als u iets onder de aandacht wilt brengen kan dat uiteraard. Neemt u dan gerust contact met ons op via deze site of met een van de bestuursleden.

Naast onze bestuursvergaderingen zijn er ook regelmatige afspraken met de wijkregisseur en wijkbeheerder en indien nodig met de wethouder. Daarnaast nemen we vaak deel aan projecten en werkgroepen en wonen we die afspraken ook bij.

13 sept 2018
15 nov 2018
21 maart 2019