Ontwikkelingen Wekerom West: Bankje van St Idee en Uitvoering is geplaatst. Helaas nog geen duidelijkheid over invulling laatste plan tussen ontwikkelaar en gemeente. Nog even afwachten.

Ontwikkelingen Wekerom Oost: De raad heeft het plan goedgekeurd. College beslist rond de zomer. Verwachting start verkoop zomer 2020 en start bouw begin 2021.

Bomen Edeseweg en inrichting weg:  Is besproken met wethouder, reactie afwachten

Belijning Roekelseweg (wegen buitengebied): besproken met wethouder, reactie afwachten

Skatebaan, trapveld, sportbieb: sportbieb is bijna afgerond, feestelijke opening na meivakantie. Bezig met subsidieaanvraag voor trimbaan bij provincie. Trapveld is weer in gebruik door met name de school.  Verzoek bij projectleider Wekerom Oost neergelegd om nogmaals te kijken naar mogelijkheid kleine skatebaan in Oost.

Hoogte 50: gemeente heeft groen licht gegeven, wel bodemprocedure. Stichting wacht dit nog even af.

Dodenherdenking: Wicherumloo vragen of zij mee willen doen in organisatie (naast bel. ver, school en oranjecomite).

Nieuwe bestuursleden: nadenken over namen nieuwe bestuursleden. Tot nu toe geen lid gevonden. Ook vragen bij jaarvergadering.

Ambulance aanrijtijden: Vergadering geweest, nog geen grote wijzigingen. Wordt vervolgd.

Jaarvergadering: taken worden verdeeld

Fietspad Edeseweg: is besproken met wethouder.

Coöperatie: plan ligt bij stedenbouwkundige, afhankelijk van resultaat wordt dit vervolgens besproken in college.

Opknapen rotonde: gaat door, betrokken partijen hebben bij elkaar gezeten. Verwachting is dat dit in september start.