Punten uit bestuursvergadering 15 nov. 2018

Ontwikkelingen Wekerom West : plan van ontwikkelaar voor BeBo (beneden/boven) woningen is niet goedgekeurd door de raad. Er moet een nieuw plan komen. Rij van vier en tweekappers wordt snel mee gestart.

Ontwikkelingen Wekerom Oost: Nota van uitgangspunten is opgesteld door de gemeente en gelezen door belangenvereniging. Wij vonden dat er te weinig aandacht werd besteed aan ontsluitingsweg en met name veiligheid (indien enige ontsluiting via dorpsplein is dan toename verkeer rondom school en onoverzichtelijk punt hoek dorpsplein). Dit is duidelijk aangegeven richting gemeente en punt wordt meegenomen. Zowel veiligheid als onderzoeken tweede ontsluitingsweg. Overige punten uit nota: groene wijk met aandacht voor natuurlijke omgeving, mix van woningen (starters, tweekappers en senioren), voldoende parkeerplekken, belang trapveld en speelplekken kinderen.

Trimbaan/sportbieb/trapveld/skatebaan:

Sportbieb: wordt op korte termijn geplaatst. Via school zal er mail uit gaan met vraag naar vrijwilligers voor opknappen sportbieb en vrijwilligers voor sportbieb zelf. Materiaal is aangeschaft door sportservice Ede.

Trapveld: veel gebruik van gemaakt tijdens nazomer zowel onder als na schooltijd. Trapveld is meegenomen in nota v uitgangspunten voor nieuw te bouwen wijk

Trimbaan: Eelco heeft meerdere mensen benaderd met vraag of ze willen helpen dit te realiseren. Helaas zonder resultaat. Is er genoeg animo? Bekijken of we dit doorzetten of niet

Skateveld; mag niet in Wekerom Oost maar waarom niet kijken naar andere locatie bv industrieterrein. Opnemen met gemeente

Zowel het klompenpad als de zwerfafvalbrigade zoeken nog vrijwilligers.
Er volgt een oproep in de viersprong.

Levend Landschap: eerste bijeenkomst is geweest in De Valk. Goede opkomst. Er komt een vervolg in januari om de ideeën uit te werken.

Deelname Winterfair: dit jaar andere aanpak. Geen ideeënkaarten maar de vraag aan de Wekerommers wat ze kunnen betekenen voor dorp/belangenvereniging. We zoeken nieuwe bestuursleden en voor diverse projecten zijn vrijwilligers nodig.

Overige besproken punten: wijkagent, rotonde, belijning buitengebied, fietspad Edeseweg, luiercontainer, electrische laadpaal, inrichting Edeseweg en bomen, overleg met wijkregisseur, coöperatie, aanrijtijden ambulance, hoogte 50.