Punten uit bestuursvergadering 13 september 2018

Ontwikkelingen in Wekerom West: laatste fase,  er is 18 september een afspraak met de wethouder over de invulling

Ontwikkelingen in Wekerom Oost: 25 september project start up in Kulturhus Wekerom

Plan inrichting verfraaien rotonde: er zijn wijzigingen in het contract en gemeente moet dit eerst tekenen, daarna verder oppakken

Fietspad Edeseweg binnen de bebouwde kom: miscommunicatie bij de gemeente en een fietspad wat nog steeds niet goed is na tijdelijke reparatiewerkzaamheden. We nemen dit weer op met de gemeente. Gemeente geeft aan dat er te weinig geld is om fietspaden op te knappen op korte termijn

Trimbaan/trapveld/sportbieb: vrijwilligers nodig voor opzetten trimbaan, trapveld is in gebruik. Sportbieb volgt hopelijk op zeer korte termijn. Bezig met container/schuurtje

Wijkagent: we vinden deze niet genoeg aanwezig in het dorp, blijven dit aangeven bij de gemeente

Belijning wegen buitengebied waaronder Roekelseweg: eerder aangegeven bij gebiedsmananger gemeente Ede, er wordt niets mee gedaan. Nu opnemen met verantwoordelijke wethouder

Bomen en herinrichting Edeseweg: handtekeningenactie gehouden ivm overlast bomen en herinrichting Edeseweg (hard rijden). Afspraak met wethouder om dit te bespreken

Levend Landschap: samen met St Landschapsbeheer Gelderland een dorpsbijeenkomst organiseren

Overige besproken punten: het plaatsen van een luiercontainer, een laadpunt voor de electrische auto achter het Kulturhus, vrijwillers nodig voor klompenpad en de zwerfafvalbrigade, deelname aan de winterfair