Verkeer en inrichting in Wekerom

De inrichting rondom het dorpsplein is inmiddels afgerond. Ook de hoogte van het plein is goedgekeurd. Er kan in de winter een schaatsbaantje voor de jeugd gerealiseerd worden. We zoeken nog beheerders voor het materiaal (omwonenden).
De drempels op de Meulunterseweg zorgen nog voor problemen en daarover zijn gesprekken met de gemeente. Zo ook over de belijning van de Otterloseweg.
De bomen aan de Evekinkweg worden gekapt. Aan de Edeseweg voorlopig niet. Er is echter wel overlast dus er volgt weer contact hierover met de gemeente.
Het bushokje aan de Edeseweg (nabij rotonde) zorgt voor wat overlast door de geparkeerde fietsen. Er is een voorstel gedaan bij de gemeente om een stalling achter het bushokje te realiseren.
De snelheid van het verkeer op de Edeseweg blijft hoog. Al heeft de optische versmalling ter hoogte van het dorpsplein voor wat verbetering gezorgd. Dit blijft een aandachtspunt en is ook gemeld bij de wijkagent.