Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda binnen de gemeente Ede. Ook in het buitengebied wordt vaak te hard gereden. Ook alcohol en rijden is een groot probleem.
De Belangenvereniging ziet graag dat op termijn de Edeseweg wordt heringericht zodat deze veiliger wordt. De weg nodigt nu nog teveel uit voor te hard rijden. Omdat we ook graag willen dat de overlast gevende Lindebomen worden vervangen zou het mooi zijn om met een nieuw, veilig plan te komen voor de hele dorpsweg.

Overal in het buitengebied wordt te hard gereden. De bewoners van de Edeseweg (60 km zone) geven aan dat de situatie erg onveilig is door hard rijden en inhaalacties. Veilig Verkeerd Nederland is er bij betrokken en heeft advies gegeven voor maatregelen die de snelheid moeten verlagen. De gemeente is er uiteraard bij betrokken en zijn gesprekken met bewoners, gemeente en de belangenvereniging om te kijken wat nodig is om de weg veiliger te maken.

Inrichting dorp

De inrichting rondom het dorpsplein is inmiddels afgerond. Ook de hoogte van het plein is goedgekeurd.

De Evekinkweg is aangepast en alle werkzaamheden zijn afgerond.

De drempels op de Meulunterseweg zorgden voor problemen en daarover zijn gesprekken met de gemeente geweest. De wethouder is een keer meegereden in een van de vrachtwagens van de coöperatie. Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan.

De bomen aan de Edeseweg zorgen voor veel overlast. Daarnaast blijft de snelheid van het verkeer op de Edeseweg regelmatig hoog. Al heeft de optische versmalling ter hoogte van het dorpsplein voor wat verbetering gezorgd. Dit blijft een aandachtspunt en is ook gemeld bij de wijkagent. De Belangenvereniging heeft samen met enkele bewoners handtekeningen verzameld voor de bomenkap en het aanpakken van de Edeseweg. Deze handtekeningen zijn aangeboden bij de gemeente. Binnenkort volgt er meer informatie.

In het buitengebied is de belijning vaak slecht. Bijvoorbeeld op de Roekelseweg. We hebben dit aangegeven bij de gemeente maar zij geven aan dat belijning op dit soort wegen niet verplicht is. We gaan dit neerleggen bij de wethouder.

Het asfalt op de A.G. Wijersweg is erg slecht. Dit is gemeld. Het stond op de planning voor 2019, is nu verzet naar 2020. De Wekeromse Dijk en de Wekeromse buurtweg zijn in 2019 wel opnieuw geasfalteerd.