Verkeer en inrichting in Wekerom

De inrichting rondom het dorpsplein is inmiddels afgerond. Ook de hoogte van het plein is goedgekeurd.

De Evekinkweg is aangepast en alle werkzaamheden zijn afgerond.

De drempels op de Meulunterseweg zorgden voor problemen en daarover zijn gesprekken met de gemeente geweest. De wethouder is een keer meegereden in een van de vrachtwagens van de coöperatie. Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan.

De bomen aan de Edeseweg zorgen voor veel overlast. Daarnaast blijft de snelheid van het verkeer op de Edeseweg regelmatig hoog. Al heeft de optische versmalling ter hoogte van het dorpsplein voor wat verbetering gezorgd. Dit blijft een aandachtspunt en is ook gemeld bij de wijkagent. De Belangenvereniging heeft samen met enkele bewoners handtekeningen verzameld voor de bomenkap en het aanpakken van de Edeseweg. Deze handtekeningen zijn aangeboden bij de gemeente. Binnenkort volgt er meer informatie.

In het buitengebied is de belijning vaak slecht. Bijvoorbeeld op de Roekelseweg. We hebben dit aangegeven bij de gemeente maar zij geven aan dat belijning op dit soort wegen niet verplicht is. We gaan dit neerleggen bij de wethouder.

Het asfalt op de A.G. Wijersweg is erg slecht. Dit is gemeld. Het staat op de planning voor 2019.