LEEFOMGEVING

Omgevingsvisie

De belangenvereniging is ook betrokken bij de omgevingsvisie van de gemeente Ede. Welke visie hebben we voor ons dorp en onze omgeving in 2040.  Woningbouw, circulaire landbouw, natuur, duurzame energie. Allemaal thema´s die terugkomen. Op de gemeentesite is heel veel informatie terug te vinden. Op deze site vindt u alle informatie terug op deze pagina

Omgevingswet en Omgevingsvisie | Gemeente Ede

 

Zwerfafval 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is onlangs een project gestart in meerdere dorpen om burgerbrigades op te richten die eens in de zoveel tijd het zwerfafval in het dorp (buitengebied) opruimen. SLG stelt hiervoor materiaal beschikbaar en het doel is een zelfredzame burgerbrigade op te richten. De eerste informatieavond heeft 5 april plaatsgevonden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Als deelnemer bepaal je zelf of en wanneer je aan de slag gaat. Aanmelden kan eenvoudig met een whatsappgroep. Als groep ga je samen aan de slag om je dorp en leefomgeving mooier te maken. Meer informatie volgt op korte termijn en voor vragen kunt u contact opnemen met Karin van den Top (kvdaa@hotmail.com of 06 201 35061)

 

Project Levend Landschap (Buitengebied)

In de zomer van 2016 startte in het buitengebied van Ede een vier jaar durend Project; Levend Landschap.
Voor elke kern en buurtschap in de gemeente Ede bestaat er de mogelijkheid om aan het levend landschap proces deel te nemen.
Met het project Levend Landschap stellen bewoners, middels een kort en kernachtig dorpsproces, zelf een uitvoeringsagenda op voor de eigen streek of dorp.
Een eventueel bestaande dorpsvisie kan daarbij als basis dienen.
De uitvoeringsagenda richt zich op het versterken van landschap, ecologie, toegankelijkheid en cultuurhistorie in brede zin.
Rondom deze thema’s worden door de inwoners projectideeën bedacht en of aangedragen en op de uitvoeringsagenda geplaatst.
Eind september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Verdere informatie volgt nog. In onze jaarvergadering 2018 heeft Freek Aalbers een korte presentatie gegeven. Binnenkort willen we een informatieavond houden voor alle inwoners.

U kunt ook meer informatie vinden op de site http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/levend-landschap/

VEILIGHEID

Wijkagent

Voor Wekerom en de andere dorpen uit het buitengebied is een speciale wijkagent.
De functie wordt  vervult door Andries Boerendans. Hij is ook te volgen op instagram wijkagent_ede_buitengebied

 

Whatsapp groepen

Wekerom heeft ook twee speciale whatsapp groepen.
Dit is een burgerinitiatief en wordt gebruikt om verdachte situaties te melden aan elkaar. Dit staat los van de 112 melding.
Wanneer u iets verdachts ziet belt u 112 en kunt u daarna de whatsapp groep informeren.
Laat weten dat u 112 gebeld heeft om veelvuldige meldingen te voorkomen. Gebruik de whatsapp groep alleen voor het melden van verdachte situaties en niet voor privé berichten. De gemeente is aan het kijken of er borden geplaatst kunnen worden bij de toegangswegen (zoals in Harskamp)

Wanneer u verbeterpunten of klachten heeft met betrekking tot uw leefomgeving kunt u uiteraard de Belangenvereniging benaderen om u te helpen.