WEKEROM WEST

Op het gebied van Bouwen en Wonen is er veel gerealiseerd de laatste jaren. Dirkjes Erf is daar een goed voorbeeld van.  Een geheel nieuwe woonwijk is ontstaan in Wekerom West. Fase II is nu volop in ontwikkeling. Via de site www.dirkjeserf.nl is veel informatie te vinden.
Rondom de oude boerderij van Dirkje van Lagen zijn ook kavels te koop.

WEKEROM OOST

In Wekerom Oost is ook een nieuwe woonwijk ontstaan gelijktijdig met de bouw van het Kulturhus en de nieuwe basisschool. Er zijn nieuwe vrijstaande huizen gebouwd, enkele rijtjeshuizen, tweekappers en twee appartementengebouwen. De laatste worden verhuurd via Welstede. Wekerom Oost wordt de komende jaren verder uitgebreid.

In 2017 is er een tweede woningbouwanalyse gedaan op verzoek van de gemeente Ede (in de uitkomsten van een eerder onderzoek konden wij ons niet goed vinden). Hieruit blijkt dat er behoefte is aan meer woningbouw. Ook na het afronden van Dirkjeserf. De plannen worden in 2018 door de gemeente verder uitgewerkt. In de loop van 2018 wordt er meer bekend over het aantal en soort woningen. Eeder gaf de gemeente al wel aan dat het om zo’n zestig woningen kan gaan.

BEDRIJVEN TERREIN HET LAAR

Op Bedrijventerrein Het Laar wordt inmiddels volop gebouwd. Het terrein is ongeveer 7 hectaren groot en bestaat uit 21 kavels. Het terrein is bestemd voor bedrijven uit Noordoost Ede, Wekerom, De Valk, Otterlo en Harskamp.  Voor meer informatie en om te zien aan welke voorwaarden een bedrijf moet doen kunt u kijken op

https://www.ede.nl/wonen-en-leven/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/hetlaar/