WEKEROM WEST

Op het gebied van Bouwen en Wonen is er veel gerealiseerd de laatste jaren. Dirkjes Erf is daar een goed voorbeeld van.  Een geheel nieuwe woonwijk is ontstaan in Wekerom West. Via de site www.dirkjeserf.nl is veel informatie te vinden.
Rondom de oude boerderij van Dirkje van Lagen is volop gebouwd. De laatste fase is van start gegaan.  Een rij van vier woningen en tweekappers zullen daar deel uit van gaan maken. De geplande BeBo (beneden/bovenwoningen) zijn afgekeurd door de raad.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de laatste 16 woningen gestart.

WEKEROM OOST

In Wekerom Oost is ook een nieuwe woonwijk ontstaan gelijktijdig met de bouw van het Kulturhus en de nieuwe basisschool. Er zijn nieuwe vrijstaande huizen gebouwd, enkele rijtjeshuizen, tweekappers en twee appartementengebouwen. De laatste worden verhuurd via Welstede. Wekerom Oost wordt de komende jaren verder uitgebreid.

In 2017 is er een tweede woningbouwanalyse gedaan op verzoek van de gemeente Ede (in de uitkomsten van een eerder onderzoek konden wij ons niet goed vinden). Uit deze tweede analyse blijkt dat er behoefte is aan meer woningbouw. Ook na het afronden van Dirkjeserf.

Inmiddels is de project start up geweest. De Belangenvereniging was daar bij aanwezig. Na aanleiding van die bijeenkomst is de nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen: wat voor soort woningbouw, uitstraling van de wijk, voorzieningen, ecologie, natuur, speelplek, ontsluiting, verkeer etc. Na uitgebreid woningbouwonderzoek is gebleken dat er nog behoefte is aan verschillende types woningen: starterswoningen, tweekappers en seniorenwoningen. En nog een beperkt aantal kavels met vrijstaande woningen. De gemeente werkt op dit moment de plannen verder uit.

Een eerste presentatie is gegeven tijdens de jaarvergadering. Wanneer de ontwerpfase is afgerond volgt er meer informatie en een bewonersinformatieavond.

De laatste update nov 2020

Update Wekerom Oost
Uit onderzoek is gebleken dat er nog een forse woningbehoefte is in Wekerom. In de eerdere plannen werd uitgegaan van de bouw van circa 50 woningen in Oost. Gekeken wordt nu naar de mogelijkheden van extra woningbouw richting het noorden waardoor er ruimte komt voor circa 88 woningen in diverse prijsklassen. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag besloten om de plannen voor woningbouwontwikkeling in Wekerom Oost verder uit te breiden. De gemeenteraad is hierover middels een brief geïnformeerd. Belangenvereniging Wekerom wil uiteraard graag zoveel mogelijk betrokken blijven en houdt een vinger aan de pols. Zo vinden wij het belangrijk dat het proces vlot verloopt gezien de woningbehoefte. Daarnaast vinden wij een goede ontsluitingsweg belangrijk (ontlasten druk Dorpsplein). Ook de uitstraling van de wijk met ruimte voor groen en voldoende parkeergelegenheid is een aandachtspunt. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is delen wij die met u. Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor vragen. Bijvoorbeeld via de mail belangenverenigingwekerom@gmail.com.
Update april 2021
Inmiddels is de informatieavond voor bewoners gehouden op 18 maart. U heeft thuis mee kunnen kijken. De presentatie is ook terug te vinden Wekerom-Oost | Gemeente Ede
De vragen en antwoorden die zijn gesteld kunt u ook op deze informatiepagina van de gemeente terugvinden.
Binnenkort volgt een tweede informatieavond (nog voor de zomervakantie). Er is dan meer bekend over de planning.

BEDRIJVEN TERREIN HET LAAR

Op Bedrijventerrein Het Laar wordt inmiddels volop gebouwd. Het terrein is ongeveer 7 hectaren groot en bestaat uit 21 kavels. Het terrein is bestemd voor bedrijven uit Noordoost Ede, Wekerom, De Valk, Otterlo en Harskamp.  Voor meer informatie en om te zien aan welke voorwaarden een bedrijf moet doen kunt u kijken op

https://www.ede.nl/wonen-en-leven/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/hetlaar/