WEKEROM WEST

Op het gebied van Bouwen en Wonen is er veel gerealiseerd de laatste jaren. Dirkjes Erf is daar een goed voorbeeld van.  Een geheel nieuwe woonwijk is ontstaan in Wekerom West. Fase II is nu volop in ontwikkeling. Via de site www.dirkjeserf.nl is veel informatie te vinden.
Rondom de oude boerderij van Dirkje van Lagen is inmiddels ook volop gebouwd. De laatste fase gaat binnenkort van start.  Een rij van vier woningen en tweekappers zullen daar deel uit van gaan maken. De geplande BeBo (beneden/bovenwoningen) zijn afgekeurd door de raad. De ontwikkelaar komt met een aangepast plan. Hopelijk is er snel meer bekend! De gemeente heeft ons laten weten dat dit op korte termijn zal zijn! (najaar 2019)

WEKEROM OOST

In Wekerom Oost is ook een nieuwe woonwijk ontstaan gelijktijdig met de bouw van het Kulturhus en de nieuwe basisschool. Er zijn nieuwe vrijstaande huizen gebouwd, enkele rijtjeshuizen, tweekappers en twee appartementengebouwen. De laatste worden verhuurd via Welstede. Wekerom Oost wordt de komende jaren verder uitgebreid.

In 2017 is er een tweede woningbouwanalyse gedaan op verzoek van de gemeente Ede (in de uitkomsten van een eerder onderzoek konden wij ons niet goed vinden). Hieruit blijkt dat er behoefte is aan meer woningbouw. Ook na het afronden van Dirkjeserf.

Inmiddels is de project start up geweest. De Belangenvereniging was daar bij aanwezig. Na aanleiding van die bijeenkomst is de nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen: wat voor soort woningbouw, uitstraling van de wijk, voorzieningen, ecologie, natuur, speelplek, ontsluiting, verkeer etc. Na uitgebreid woningbouwonderzoek is gebleken dat er nog behoefte is aan verschillende types woningen: starterswoningen, tweekappers en seniorenwoningen. Evt nog een beperkt aantal kavels. De gemeente werkt op dit moment de plannen verder uit.

Een eerste presentatie is gegeven tijdens de jaarvergadering. Wanneer de ontwerpfase is afgerond volgt er meer informatie en een bewonersinformatieavond.  Verwachting is dat de verkoop start in de zomer van 2020 en dat de bouw start eerste kwartaal 2021.

Door de regelgeving rondom stikstof is de kans zeker aanwezig dat er sprake zal zijn van vertraging. Zodra wij daar meer over horen laten we het o.a. via deze site weten. 

BEDRIJVEN TERREIN HET LAAR

Op Bedrijventerrein Het Laar wordt inmiddels volop gebouwd. Het terrein is ongeveer 7 hectaren groot en bestaat uit 21 kavels. Het terrein is bestemd voor bedrijven uit Noordoost Ede, Wekerom, De Valk, Otterlo en Harskamp.  Voor meer informatie en om te zien aan welke voorwaarden een bedrijf moet doen kunt u kijken op

https://www.ede.nl/wonen-en-leven/wonen-en-bouwen/bouwprojecten/hetlaar/